Thế giới diệu kỳ | Phim thiếu nhi | Tập 159

Xuất bản ngày 03/04/2016

Thế giới diệu kỳ | Tập 159 | Vân, Khang, Phong, Phi đã quay trở về thế giới loài người. Trong thời gian lưu lại thế giới phép thuật, cả nhóm tìm được thuốc. Nhờ cả nhóm bạn, Trang được uống viên thuốc quý được tạo thành bởi tinh chất sinh biến.
Diễn viên: Hòang Yến, Tiến Đạt, Hiền Long, Hoàn Thiện, Thanh Mỹ

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:
https://www.facebook.com/HTVPlus
https://www.facebook.com/htvonline.co...

Google Plus:
https://www.google.com/+HplusVn
https://www.google.com/+HTVOnlineKids
https://www.google.com/+HTV60s

YouTube Channels:
https://www.youtube.com/c/HplusVn
https://www.youtube.com/c/HTVOnlineKids
https://www.youtube.com/c/HTV60s

AppStore:
iOS - https://itunes.apple.com/vn/app/hplus...
Android - https://play.google.com/store/apps/de...
Phim Thiếu NhiHTVC Teen
1
1
Bình luận
Loading...
Download New HD Hindi Songs